Go to Everyone! was updated (2018/10/23)

Go to Everyone! was updated at 2018/10/23.
Please check it.

Updated contents

Japan

 • Meijin
 • Tengen
 • Ryusei
 • NHK Cup

Korea

 • Female Kisung

China

 • Mingren
 • Changqi Cup

Taiwan

 • Qiwang
 • Guoshou
 • Zhonghuan Qisheng

Others

 • Win-Loss Ranking